Για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) μπορείτε να βρείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το ηλεκτρονικό βιβλίο του μαθήματος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL-C101/ .

Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε να ρίξετε μια ματιά στις παρακάτω θεματικές ενότητες: